De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

101 – 125 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6 ... 9  Volgende Plaats reactie

 • SARI439

  30 augustus 2018

  ja maar dat is niet altijd eeen gemakkelijke weg..een mogelijk heid dat God ons loutert door ziekten en een toets is voor de familie ,oomstanders...mensen worden harder en willen zich liever niet meer met een ander bezig zijn..vandaar al die scheidingen....als het niet goed gaat dan moeten we maar uit elkaar.ipv vechten voor elkaar

 • MONIQUE282

  30 augustus 2018

  geweldig interressant wat ik hier allemaal lees. zal er van de week es de tijd voor nemen het goed door te lezen. mooi en waardevol  topic Margriet!

 • FRANCISCA289

  30 augustus 2018

  www.stichtingbms.nl/uploads/7/ ... n_en_worden.pdf

  Dit stukje wat je plaatste staat op pagina 30, wel zo prettig als de bron bij de geplakte stukken geplaatst wordt ;-)

  MARGRIET124 schreef:

  Wat betreft onze gevoelens is het goed om bij Galaten 5 stil te staan  , een Bijbel gedeelte waarin  negatievevruchten [ 19 - 21 ]  , maar ook positieve vruchten [ 22 ] worden genoemd .
  Het geheim is  : leven onder leiding van Gods Geest  omdat alleen Hij die positieve vrucht kan bewerken .
  Dat dit van ons een actieve toewijding vraagt wordt weergegeven door de oproepen  : "Wandelt door de Geest ...."[ 16 ] , "indiengij u echter door de Geest laat leiden...[ 18]  en "indien wij door de Geest leven ,laten wij ook door de Geest het spoor houden ....."[ 25]

  Onze emoties en reacties vragen niet alleen om herkenning en erkenning , maar ook om her-vorming , om verwerking en genezing .

  Maar hoe leren wij nu om meer inzicht te krijgen in onze gevoelens ?

  Het betekent dat wij willen groeien in zelfinzicht door bijvoorbeeld onze gevoelens na te gaan en te ontdekken hoe en waarom wij op een bepaalde manier op mensen en situaties reageren .

  Hoe reageren we bijvoorbeeld  wanneer we ons onzeker voelen ?  Trekken wij ons dan in onszelf terug of stellen we ons juist heftig  , verdedigend of agressief op ?

  En hoe gaan we met anderen om ? Voelen wij ons gauw door mensen bedregd  , door hun optreden en kundigheden ? Vergelijken we ons voortdurend met anderen  , waarbij we ons 'minder- waardig 'kunnen voelen  , als mensen die slechts weinig betekenis en waarde hebben ?

  Menselijke gevoelens zijn door de zonde aangetast  ; ze zijn kwetsbaar en vaak verwarrend. En omdat gevoelens veranderlijk zijn  , zijn ze ook een onbetrouwbaar houvast in ons leven geworden .

  De uitdaging van het Evangelie is echter dat wij ook onze emotiesaan Gods karakter , aan Zijn trouw , aan Zijn heiligheid , waarheid en liefde mogen toetsen .
  God wil er richting aan geven en ze op de juiste plek brengen .

  Concreet betekent het dat we God onze emoties willen laten ordenen .

 • FRANCISCA289

  30 augustus 2018

  het is trouwens wel de moeite waard om het hele pdf bestand te lezen/bestuderen.
  Het heet: wie mag ik zijn en worden, geschreven door Marleen Ramaker.
  www.stichtingbms.nl/uploads/7/ ... n_en_worden.pdf

 • REENA990

  31 augustus 2018

  Dankjewel Francisca ⚘

 • 31 augustus 2018

  :-) dank je Francisca dat jij het er dan even bij zoekt :-)

  Ik vind bronvermelding ook belangrijk , soms ontsnapt het even aan je aandacht of je moet plotseling afsluiten .
  Gewoon even naar vragen ....

  By the way : Ik plak niet , heb het overgetypt uit het boek:-)

 • FRANCISCA289

  31 augustus 2018

  graag gedaan Margriet. Ik lees veel en zo kom ik met enige regelmaat dingen tegen die ik al eens gelezen heb. Misschien handig om een volgende keer eerst de bron te vermelden, dan kan het niet weer gebeuren :-)

 • MONIQUE282

  31 augustus 2018

  oohw fijn een pdf bestandje, bedankt Fransisca

 • 10 september 2018

  Uit de : Israël actueel ~  september 2018

  Wat is de waarheid ?  [ Woordschat van Ds Henk Pool ]

  Als Jezus door Pilatus gehoord wordt  en Jezus zegt  dat Hij in de wereld gekomen is om voor de waarheid te getuigen  , antwoordt de stadhouder " Wat is de waarheid ?  "

  Maar  zij bedoelen allebei iets anders .
  Voor Pilatus is de waarheid het Griekse woord aletheia , en dat beteknet hier  : wat is de werkelijkheid  , wat is volkomen volgens de feiten ? Wie heeft de waarheid in pacht ?

  Als Jezus het zegt  , wordt het gekleurd door het Hebreeuwse emet en dat betekent : waarachtigheid , betrouwbaarheid .
  Jezus bedoelt dat Hij verschenen  is om de trouw van God te tonen .

  Zo wordt in Johannes 1 : 17  gezegd dat de genade en  de waarheid  door Jezus zijn gekomen .

  Als we in psalm 119 : 160  lezen : "Heel uw woord is de waarheid ". , betekent dat toch vooral dat de geboden van God goed zijn  , zij bewijzen zich in de praktijk van het leven . Je doet er goed aan ze te volgen .
  En als Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt dat het gaat om bidden in geest en in waarheid  , dan gaat het om een ernstig gebed met een vast vertrouwen .

  Ons woord 'amen 'is ervan afgeleid .

  Byzonder is ook dat jezus zegt dat Hij zelf de waarheid is  [ Johannes 14 : 6 ]
  Als je naar het woord 'emet 'kijkt , dan zie je dat het begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet  en eindigt met de laatste letter van dat alfabet . Jezus is de Alef en de Taw  , of anders gezegd : de Alfa en de Omega .
  Hij is het hele verhaal van begin tot eind .
  Altijd was de Zoon de weh  , de verbinding van God met Israël . Als het woord van de beginne  , waardoor God alles schiep , als de Thora  en de Engel des Heren , altijd bij en met het volk van God , als de goede Herder  en als het Lam van God  en als de Koning van de eindtijd .
  Altijd heeft God in Zijn Zoon  , in welke gestalte ook  , Zijn liefde en trouw bewezen .

  Zo lezen we het woord waarheid dus in de Bijbel . Het woord van God zegt hoe de werkelijkheid in elkaar zit  en in die zin is het de waarheid  , maar veel meer nog dan dat  : het vertelt  dat God aan Israël  en de wereld vasthoudt .

 • 13 september 2018

  Het Woord van God is God

  Johannes 1 : 1
  In het begin was het Woord  en het Woord was bij God  en het Woord was God

  Eën van de buitengewone manieren hoe de Heer Zichzelf manifesteert , is in en door het Woord .

  Het Woord van God schiep het heel - al . Het Woord van God is leven . Het Woord van God is kracht . Het Woord van God is licht . Het Woord van God is Waarheid . Het Woord van God is God .

  Waar het Woord van God is , daar is God !

  Het Woord van God is niet zoals het woord van een mens . Door uw denken te richten op het Woord van God , richt u uw denken dus op God

  De Bijbel zegt dat Hij degene wiens gedachten op Hem gericht zijn  bewaart in perfecte vrede , de vrede van voorspoed  [ Jesaja 26 : 3  King James Vertaling engels ]
  De manier om uw gedachten op Hem te richten is door te mediteren op het Woord .

  De Heilige Geest zal nooit iets doen zonder het Woord . We lezen bijvoorbeeld in Genesis hoofdstuk 1 dat God in het begin hemel en aarde schiep . Maar de aarde was vormloos  , leeg en bedekt met duisternis .

  De Geest van God bewoog wel over de wateren , alleen niets veranderde ; de aarde was nog steeds een chaotische massa . Maar toen zei / sprak God : 'Laat er licht zijn ' en er was licht , want de Geest van God manifesteerde het licht ; Hij handelde naar het Woord .
  De Geest doet niets totdat het Woord uitgesproken word .
  Negeer het Woord niet  ; sommige christenen negeren het Woord  , maar dat is niet slim .  Wat u nodig hebt voor uw volgende niveau  , dat wonder of die promotie die u zo verlangt ; wat u nodig hebt om iedere crisis en dagelijks  overwinnendv te leven is : Het Woord .

  Wanneer u uitdagingen ervaart en dingen zwaar en moeilijk worden  , blijf dan vertrouwen op het Woord .Weiger conpromissen !!! te sluiten .
  Word radicaal in het bevestigen  en belijden van het Woord  met geloof .
  De geest zal dingen laten gebeuren in overeenstemming met uw woorden  , want wanneer u Gods Woord uitspreekt  dan spreekt God zelf !
  Het zal altijd overwinnen . Glorie aan God !

  Geliefde hemelse Vader , ik dank U voor de kracht van Uw Woord in mijn leven . Uw Woord produceert in mij : leven , licht , gezondheid , weelde , voorspoed, verbetering , vooruitgang  en alle goede dingen van het leven .
  Ik vertrouw op Uw eeuwige Woord  want daarmee leef ik dagelijks in overwinning.
  In Jezus Naam , amen

  Chris Oyakhilome

 • 18 september 2018

  Laat uw licht  " zo " schijnen voor de mensen  , opdat zij uw goede werken mogen zien  en Uw Vader die  in de hemel is verheerlijken  [ Mattheüs  5 : 16 ]

  Als de Meester alleen maar had gezegd : "Laat uw licht schijnen voor de mensen ......"dan zou dat mooi zijn geweest  , maar Hij benadrukte de intensiteit door het toevoegen van het bijwoord "zo ".
  Hij wil dat u met vlammende intensiteit schijnt. Hij wil dat mensen uw goede werken zien  en uw hemelse Vader verheerlijken . Merk ook op dat Hij niet zei : "Ik zal uw licht zo laten schijnen ,"nee ; u bent degene die het moet doen !

  Zelfs de profeet in het oude testament liet het niet lijken dat God degene is die uw licht doet schijnen ; hij zei : "Sta op , schijn ; want uw licht is gekomen , en de heerlijkheid des Heren is opgestaan over u " [ Jesaja 60 : 1 ]  U bent degene die opstaat en straalt !

  Het is zoals wat we lezen in Romeinen 12 : 10 - 11 ] AMPC engelse vertaling  "Blijf nooit achterin ijver en in hartstochtelijk streven ; wees gloeiend en brandend met de Geest  , dien de Heer . " Wat een raad !

  Nogmaals we zien dat de verantwoordelijkheid bij u ligt  om uw enthousiasme aan te wakkeren  . God vertelt u wat u kunt doen . Als u niet zou kunnen gloeien en branden in de Geest  , zou Hij u niet vragen om het te doen .
  Hij zegt dát u het moet doen  , omdat Hij u de kracht , het vermogen , heeft gegeven om het te doen .

  Jezus zei in Mattheüs 5 : 14 : "U bent het licht van de wereld ..."

  Uw reactie moet luiden : "Ja , Heer , ik ben het licht in een donkere wereld  , en mijn licht schijnt overal ! " Handel naar het Woord !
  Werk aan dat  idee dat God in uw hart heeft geplaatst en laat Gods visie uitkomen ! Wees bezig. Doe iets dat de levens van de mensen om u heen zal beïnvloeden en verbeteren

  Verander uw omgeving .
  Door uw licht zullen anderen zien ; hun leven zal worden verbeterd ; ze zullen uit duisternis , verwarring , armoede , ziekte en dood worden geplukt.

  Maak verschil in uw wereld , wees van invloed met het Evangelie .

  Geliefde Vader , ik dank U voor het speciale voorrecht een zegen te zijn voor mijn wereld  , een licht in een donkere wereld  , dat zegeningen, verlichting en betekenis brengt in de levens van velen met het Evangelie .
  Mijn licht schijnt zo helder , waardoor Uw glorie in én door mij geopenbaard wordt in Jezus'Naam . Amen

  Chris Oyakhilome

 • 19 september 2018

  God is  : de Heilige van Israël , Almachtige en Soeverein .
  Hij gaat mijn bidden en denken verre te boven .

 • 21 september 2018

  Lezen Jesaja  40 : 1 - 8

  Ik begin en voleindig

  En Hij zeide : Schrijf , want deze woorden zijn getrouw en waarachtig . En Hij sprak tot mij :
  Zij zijn geschied [ !!!]
  Ik ben de Alpha  én de Omega , het begin en het einde .
  Openbaring 21 : 5 b , 6 a

  En Hij sprak tegen Johannes  : ' Schrijf het allemaal op  , want wat Ik zeg  , is waar en betrouwbaar .
  Het is gebeurd .
  Ik ben het begin en het einde .'

  Waarom staat dat er zo nadrukkelijk ?  Omdat er altijd twijfelaars zijn die zeggen : 'er is ons al zo vaak een beter en mooier leven voorgespiegeld door deze of gene , maar er is nooit iets van terecht gekomen ! '
  Miljoenen mensen zijn er ingelopen bij de groten der aarde  , die in de loop der tijden een betere wereld en vrede beloofden . Er kwam niets van . Toen niet en nu ook niet .

  Daarom zegt de Here God tegen Johannes : ' Schrijf het op ! Mijn woorden zijn betrouwbaar  , wat Ik beloof zal Ik ook doen .
  Je kunt er van op aan .
  Het gaat door  , zoals het staat geschreven . We zien het misschien niet meer door de chaos om ons heen  , maar Gods plan gaat door . Hij is bezig met de nieuwbouw van Jeruzalem . Hij werkt er aan  , Hij is bezig de belofte te vervullen .

  Hij is geboren , Hij is  gestorven , Hij is opgestaan , Hij is opgevaren naar de hemel , Hij stuurde Zijn Geest , Hij vergaderde Zijn gemeente  , Hij is bezig te doen wat Hij beloofde .

  De Zoon van God is bezig met ons en voor ons en door ons met het plan van de Vader . Het enige wat wij hoeven te doen , is : volhouden , vertellen over Hem  , aan iedereen die het horen wil .
  En dat zijner nog meer dan wij denken .

  De Heer is zo getrouw als sterk ,
  Hij zal Zijn werk voleinden .

  Verlaat niet wat Zijn hand begon ,
  O , levensbron , wil bijstand zenden .

  G. W. V .

 • 21 september 2018

  Amen!

 • 14 november 2018

  Hiertoe bent u verlost .

  Ik heb verbazingwekkende dingen zien gebeuren in mensen zoals u  , die altijd al het vermoeden hebben gehad dat God vrijmoedige gebeden verhoort .
  Als er ook maar een klein straaltje geloof in uw geest schijnt , trekt de warmte
  van Gods waarheid door u heen  en wilt u als vanzelf roepen  : 'O Heer , zegen me alstublieft !'

  Ik zie in allerlei 'gewone 'mensen een groeiend enthousiasme  en een verlangen naar wat er te gebeuren staat .
  Er gebeurt namelijk altijd iets . Uw geestelijk verwachtingen zullen een radicale verandering ondergaan  , hoewel het misschien nauwelijks zichtbaar is voor anderen .


  U krijgt steeds meer vertrouwen in de onmiddelijke kracht en werking van uw gebeden  , omdat u weet dat God uw gebeden graag hoort .
  U beseft diep van binnen dat het goed is om op deze manier te bidden . U weet zonder een zweem van twijfel  , dat u hiertoe bent  verlost :
  om Hem te vragen u het beste te geven wat Hij voor u in gedachten heeft  , en het te vragen met uw gehele hart .

  Stel u open voor deze omwenteling .
  Alles wat u hebt meegekregen  , zal hierdoor veranderen . Overal waar u komt , zult u bovennatuurlijkezegen brengen .
  God zal zijn wonderbaarlijke kracht in u losmaken .
  Nu al .
  En Hij zal  , in alle eeuwigheid , zijn eer eer en vreugde over u uitstorten .

  Het gebed van Jabes

  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden :
  Wil mij toch overvloedig zegenen
  en mijn gebied vergroten  ;
  laat uw hand met mij zijn ;
  weer van mij het kwade  ,
  zodat mij geen smart treft !
  En God schonk wat hij had gevraagd .

  1 Kronieken 4 : 10

  ************************************************************************************************************

  Het gebed van Jabes

  doorbreken naar het Gezegend Leven

  door Bruce Wilkinson

  Gideonboek : 978-90- 6067-9203

 • 15 november 2018

  Mooi hè Margriet. Helemaal waar. Als ik ook niet met God zou kunnen spreken dan was ik er wel klaar mee. Soms wilde ik dat ik een film of scan kon maken van alles wat ik hierin heb mogen leren. Daar hoort ook samen met Hem in de modder staan bij; de beding van de "Jordaan" ligt vol.

 • 24 november 2018

  Door de ogen van Christus

  Voorat wij het punt kunnen bereiken om de genade , die Christus ons allemaal aan biedt , te ontvangen , moeten we de persoon die tegen ons zondigde zien zoals God hem ziet  aan deze zijde van Golgotha .

  De sleutel vinden wij in 2 Kor  5 : 16 : "Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees  . Indien wij al  Christus naar het vlees gekend hebben  , thans niet meer ."
  We hebben een keuze  : We kunnen de overtreder in Christus zien óf naar het vlees .

  Naar het vlees is zijn of haar zonde nog steeds actief  en verdient straf  , máár in Christus is die zonde al vergeven , ook al heeft de persoon in kwestie daar geen aanspraak op gemakt .

  Door het bloed van Jezus is er al; mee afgerekend .
  Als die persoon zich bekeert , hoeft Christus niet opnieuw Zijn bloed te vergieten om met de zonde af te rekenen  , want Hij heeft dat eens voor altijd gedaan .  

  **************************************************************************************************************

  De Vader , de dochter en de bij

  Het principe van Gods genade stelt ons voor de keuze om de overtreder in zijn / haar vleselijke [ natuurlijke ] , nog niet vergeven toestand te zien  , óf als reeds vergeven in Christus .
  Paulus spoort ons aan om zo iemand te zien in Christus en om dien overeenkomstig met zo iemand om te gaan .

  Het verhaal van de vader , de dochter en de bij illustreert dit :

  Op een warme zomerdag reed een man met zijn auto over de snelweg . De ramen waren open , de airco was aan en zijn vijf jaar oude dochter zat naast hem .
  Opeens begon ze te schreeuwen : 'Papa , er is een bij in de auto . Hoij zal me steken . Ik ben bang ,papa. Help me als- je - blieft ! '

  De vader probeerde één oog op de weg te houden en zocht met het andere oog naar de bij . Uiteindelijk ving hij de bij en hield hem stevig in zijn vuist totdat de bij hem stak !
  Vervolgens nam hij het beest bij een vleugel  en liet hem aan zijn dochter zien  , die opnieuw in paniek raakte . Ze huilde : 'Papa , hij zal me steken . Hij zal me steken .'

  Hij wees naar de wond in zijn hand en zei : 'Wees maar niet bang . Hij kan kan je géén pijn meer doen , want hij heeft mij al gestoken .'

  Dát is precies wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis .

  Door Zijn striemen heeft Hij al afgerekend met de zonden die tégen ons zijn  begaan .
  Hij betaalde de prijs , zodat wij over overvloedige genade beschikken om er vanuit een horizontaal perspectief mee af te rekenen .

  Ed Silvoso

 • 25 november 2018

  Harder dan spijkers

  De duivel wil ons wijsmaken  dat genade week is als gelei .
  Het tegenovergestelde is waar :
  genade is harder dan spijkers .
  Genade toepassen op een zonde is niet een daad van zwakheid  , maar een daad van grote geestelijke moed .

  Genade was het wapen waar Jezus bewust voor koos toen Hij naakt aan het kruis hing  , door zijn discipelen in de steek gelaten  en door demonen omringd .
  Hij zag er zwak en kwetsbaar uit en had niets om terug te vechten  , behalve genade .

  Hij greep er naar en draaide alles in één moment  om . Satan werd ontwapend en als de grote verliezer tentoongesteld  [ Kol 2 : 14 - 16 ].
  De dief geloofde in Jezus . De centurio erkende de goddelijkheid van  Jezus .
  De menigte droop af en sloeg zich op de borst , overtuigd dat ze een fout hadden gemaakt toen ze instemden met zijn executie .

  De Vader was in staat om een weg te openen , waarlangs zondaars de kerkers van satan kunnen ontvluchten .
  In één seconde waren de zonden van de hele wereld verzoend !
  En dat allemaal omdat Jezus voor genade  en niet voor veroordeling had gekozen .

  Genade verandert de ergste zond in de prachtigste trofee .
  Het gaat om de zelfde genade waarvan Paulus ons waarschuwt om die niet tevergeefs te ontvangen [ 2 Kor 6 : 1 ].

  **********************************************************************

  Vloeken in zegeningen veranderen .

  Genade is zo sterk  , dat het de ergste situatie kan veranderen in de beste . De meest boosaardige zonde die ooit op planeet aarde bedreven is , was de kruisiging van Jezus .
  Het gebeurde aan het kruis . [ het vloek hout ]

  Maar vandaag is het kruis het symbool van zegen .[ Het teken van het eeuwig verbond tussen God en mensen ]

  Gelovigen dragen het om hun nek . Het kruis staat op de omslag van  Bijbels , bovenop gebouwen  én wordt met diepe emotie  en dankbaarheid bezongen .
  Er zijn maar weinig dingen die méér vreugde opwekken dan het kruis .

  Vóór de dood van Jezus was het kruis het symbool van vervloeking : 'Vervloekt is een ieder  , die aan het hout hangt  ' [ Gal 3 :13 ].

  Wanneer veranderde de vloek in een zegen ?
  Op het moment dat Jezus het wikkelde in genade , toen Hij uitriep :
  'Vader vergeef het hun , want zij weten niet wat zij doen '[ Luc 23 : 34 ]

  Hij veranderde de vloek van het kruis in de zegen zoals wij die vandaag kennen . Genade kreeg dit voor elkaar .

  Laat  de Heilige Geest op dit moment tot u spreken . Laat Henm u overtuigen dat hoe groter de zonde die tégen u begaan is  , des te groter de genade die God al voor u klaar heeft staan .

  U kunt die vloeken veranderen in zegeningen , precies zoals Jezus heeft gedaan .

  Ed Silvoso

  25 november 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • 30 november 2018

  Hoogmoed en minderwaardigheid  is een tweeling geboren uit zelfliefde .

  Tekenen van zelfliefde :

  Het heeft even geduurd  voordat ik het begon te zien ,
  maar na enige tijd begon ik te beseffen dat hoogmoed  en minderwaardigheid
  in feite alle twee vruchten zijn van dezelfde boom .
  Ze lijken tegengesteld  , maar ze zijn toch uit dezelfde bron voortgekomen .
  Het is een tweeling die geboren is uit zelfliefde , want het
  zijn de twee gezichten waar zelfliefde zich in vertoont .

  Meerderwaardigheid :
  Hoodmoed is de extraverte kant van zelfliefde . Hoogmoed is je méér voelen
  dan anderen en de eer naar je toehalen .
  Het kan zich openbaren in sarcasme  en cynisme , veroordeling en kritiek .
  Hoogmoed ziet neer op anderen en uit zich in hardheid en ongeduld .
  Het is afgunstig en hebzuchtig .

  Hoogmoedige mensen zijn hardleers  , want hun trots
  zit hen in de weg .
  Ze zijn gesteld op de eer van mensen én daarom is er ook zo'n vrees voor mensen ,
  wat zich kan uiten in vleierij en ontrouw .
  De zelfzuchtige mens manipuleert , intimideert en domineert [ toverij ]
  om zijn zin te krijgen .
  En als dat dan nog niet lukt neemt hij zijn toevlucht tot woede ,
  [ dat voor 90 % een reactie van zelfliefde is ] , wraak en soms zelfs  moord .

  Minderwaardigheid :

  Dit is de introverte kant van zelfliefde  . Het is de mens die zichzelf
  niet gewaardeerd en niet begrepen voelt  en moeite heeft
  met vergeving vragen en vergeving schenken . Dit soort mensen neemt zichzelf veel
  te serieus , is bang om zichzelf te verliezen  , en heeft daarom vaak een zeer onafhankelijke houding .
  Omdat ze zo opzichzelf gericht zijn  , zijn ze ook vaak gierig , jalours en afgunstig .
  Deze gezindheid uit zich in trotse fantasieën , zelf gerichtheid  , zelfrechtvaardiging [ staan op je eigen rechten ] , zelfmedelijden  , zelfbevrediging en zelfmoordneigingen [ narcisme ] .

  We hebben zojuist een lange lijst van kenmerken opgesomd waar we het lelijke monster van zelfliefde aan kunnen herkennen .


  Het is pijnlijk als u moet erkennen dat één of meer van deze dingen uw leven beheersen .
  Probeer het ook niet te ontkennen  , want alle pogingen om uw oude ik te verontschuldigen , te verdedigen , te beschermen , te redden  , komen er op neer dat u
  nog steeds bezig bent uzelf te rechtvaardigen .
  Stop daarmee , geef het toe en stel uw vertrouwen op Jezus , want Hij wil u verlossen .Hij wil uw oude mens niet restaureren en oplappen .
  Hij wil de oude mens zo snel en pijnloos mogelijk doden .
  In de middeleeuwen noemde men  dat de 'genadeslag  '. Jezus wil u die "genadeslag "geven ,
  zodat u eens en voor altijd van die lelijke oude mens verlost wordt .

  Toch moet u er zelf aan meewerken  , want zelfliefde is geen demon die uitgeworpen  kan worden  , maar een gezindheid die u zelf af moet leggen .
  U kunt zijn aanwezigheid niet tolereren  , want als u er niet mee afrekent  , zal het met u afrekenen , want zelfliefde zet de deur open voor de duivel .
  Judas kwam ook in de greep van zelfliefde  en daarom werd hij een makkelijke prooi voor de duivel .  De Bijbel zegt dat satan in hem voer .

  Zijn einde laat ons zien wat voor bittere vrucht zelfliefde voortbrengt  : hij verried de Here Jezus Christus  en daarna pleegde hij zelfmoord . Een gruwelijk einde.

  Zelfliefde wordt overwonnen door zelfverloochening .

  Gods medicijn :

  Zelfliefde moet dus overwonnen worden én het wordt overwonnen door zelfverloochening .
  Feitelijk is het kruisigen vanm jezelf  de enige manier om van je oude zelf verlost te worden .
  De woorden van Jezus zijn in deze context  goed te begrijpen  : "Wie zijn leven behouden wil zál het verliezen  en wie zijn leven verliezen wil zál het behouden ".
  God is ons voorgegaan  in deze onbaatzuchtige zelfverloochening  en offervaardigheid ,
  want alzo  lief had God de wereld  dat Hij zijn Zoon aan ons gaf .

  In navolging van Jezus moeten ook wij onszelf  geven .

  Wij moeten God liefhebben met alles wat in ons is en wij moeten  elkaar liefhebben als onszelf .En dat doen we door van ons zelf af te zien  en ons zelf te verloochenen .

  Sterven om te leven .

  Het is als zaad dat moet sterven voordat het vrucht kan voortbrengen [ 1 Joh . 12  : 24 .] ,
  of het albasten kruikje dat gebroken moet worden zodat de nardesmirre vrijkomt .

  Zo ging het met Jezus en zo gaat het ook met ons .
  Het was de onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde van Jezus ,
  die Hem naar het kruis dreef en Hem verteerde zoals een kaars alleen maar licht en warmte geeft op het moment dat hij aan zichzelf sterft .

  Het klinkt paradoxaal [ als een schijnbare tegenstelling ] maar het leven komt voort uit de dood [ Mat . 16 : 25 ] .

  Zonder kruis geen opstanding  en zonder dood geen nieuw leven .

  Dat is ook hoe wij verlost worden van onze oude mens en onze ware identiteit in Christus vinden .
  Want indien wij mét Hem gestorven zijn  , zullen wij ook mét Hem leven .

  Maar nu niet meer voor onszelf , maar voor Hem die de wereld zo lief had dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft .
  Ook wij moeten ons met de wereld identificeren  , zoals Hij dat deed .

  Jezus leefde om te sterven , opdat wij met Hem zouden sterven om te leven .

  Geschreven door : Jaap Dieleman
  Boek : Identiteit  [ wie ben ik , waar kom ik vandaan  en waar ga ik naar toe ? ]
  ISBN:  978-90 - 73982 - 13 - 8

  U bent wie God zegt dat u bent . Maar om te weten wat God zegt . moet u Hem kennen . Om Hem te kennen heeft God zich aan ons bekend gemaakt in Jezus , in het Woord , door zijn Geest  en in de gemeente .
  Als u uw indentiteit ontdekt in Christus  in de gemeente door Zijn Geest  en door Zijn Woord  , zult u de oorsprong  vinden ,
  weten wie u bent  en ook uw bestemming in het leven ontdekken .
  Dat is nu precies wat  de bedoeling van dit boekje is .

  Het is een spiegel om in te kijken . U zult verrast zijn wat u ziet  en God danken voor de prachtige mens  die u bent in Hem .

 • 30 november 2018

  Ik keek in de spiegel : En het doet pijn , heel erg pijn ............ en kan alleen maar huilen , huilen ......
  En tegelijkertijd ben ik zo blij met de Waarheid en dat God mijn ogen geopend heeft hiervoor :
  want het geeft ook antwoord op vele vele vragen die ik had en heb .

  God dank voor Zijn liefde en  genade ,

  Margriet

  30 november 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • BERT970

  6 december 2018

  Uit een boekje dat ik juist heb gelezen:

  Mensen die denken in mogelijkheden zijn ongeneeslijk bezeten van de creatieve gedachte dat het beste nog moet komen!😍

 • 10 december 2018

  Geestelijke dyslexie

  1 Johannes 4 : 7 - 21

  Niemand heeft ooit God gezien . Als wij elkaar liefhebben ,
  blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden .

  Dyslexie is een toestand die veroorzaakt dat iemand de dingen achterstevoren ziet . Bijvoorbeeld , het woord G.O.D ziet eruit als D.O.G  voor een dyslectisch persoon . Dit kan een ernstig probleem zijn omdat er een groot verschil is tussen God en een dog  [ hond]

  Geestelijke dyslexie wordt gevonden in religieuze mensen en veroorzaakt dat ze de waarheden  van God achterstevoren zien . Religieuze mensen geloven dat alles gebeurt vanwege hen  , maar de Bijbel zegt dat alles gebeurt omwille van  God .
  ! Johannes 4 : 12 is hier een perfect voorbeeld van . Religieuze mensen willen dat God in hen woont  , dus proberen zij anderen lief te hebben en denken dat dit tot gevolg heeft dat Zijn liefde in hen zal wonen .
  Maar dat is precies het tegenovergestelde van wat Johannes zei .

  Het anderen liefhebben heeft niet tot gevolg dat God in ons woont of ons liefheeft ;  God in ons laten wonen en Zijn liefde ervaren heeft als logisch gevolg dat wij anderen liefhebben .
  Onze heilige handelingen zijn geen reden dat God ons liefheeft  , maar Zijn liefde ervaren maakt dat wij heilig handelen . Dat is het verschil tussen religie  en waar christendom .

  Religi vertelt ons wat we allemaal moeten doen om rechtvaardig te zijn tegenover God . Echt christendom zegt ons dat we rechtvaardig  zijn door ons geloof in Christus  , en de juiste handelingen volgen dan vanzelf .

  We kunnen niet in de Geest wandelen door het vlees te ontkennen  , net zomin als we licht in een kamer kunnen brengen door duisternis eruit te scheppen .

  We moeten het licht aandoen om de duisternis te verdrijven .
  Evenzo moeten we wandelen in de Geest om niet aan de begeerte van het vlees te voldoen  [ Galaten 5 : 16 ]

  Je kunt niet weggeven wat je niet hebt !  Om iemand anders vrij te laten  , moet jij vrij zijn . Laat de Heer je nu , vandaag  , met Zijn liefde vullen en je zult automatisch anderen liefhebben Wandel in de Geest  , en je zult de begeerte van het vlees niet vervullen .

  Elke dag met Jezus
  Andrew Wommack .

 • 17 december 2018

  Vergeving en gebed .

  Mattheüs  21 : 20  - 22  Markus 11 : 20 - 26

  En wanneer u staat te bidden  , vergeef als u tegen iemand iets hebt  , opdat ook uw Vader  , Die in de hemelen is , u uw overtredingen  vergeeft .

  Markus 11 : 25

  Er zijn voorschriften voor geloven en ontvangen  , en één ervan is dat we degenen die ons kwetsen of beledigen  of ons onheus bejegenen  , vergeven .
  Onvergevingsgezindheid in ons hart koesteren  en vasthouden zal veroorzaken dat onze gebeden onbeantwoord blijven .

  We zouden anderen net zo snel moeten vergeven als dat we besluiten om te bidden . Wanneer we staan te bidden  , moeten we iedereen vergeven waar we iets tegen hebben .
  Waarom is dat zo belangrijk ?
  God rekende af met de overtredingen van alle mensen door al hun zonde op Jezus te plaatsen . Hij werd daarvoor veroordeeld en nam de plaats in van alle zondaars  , die van toen en nu .
  Om van anderen te eisen dat zij onze vergeving eerst moeten verdienen  , is niet zijn zoals Jezus  , want wij hebben onze vergeving ook niet verdiend .
  Hij vergaf ons en wij moeten anderen vergeven .

  Het is twijfelachtig dat een persoon die weigert te vergeven  , ooit zelf vegeving heeft ervaren . Dit is vergelijkbaar met de dienaar waarover Jezus sprak in Mattheüs 18 : 23 - 35 .
  Hem was een  schuld vergeven van meer dan drie miljoen dollar  en toch weigerde hij om zijn mede - dienstknecht  te vergeven die hem drie duizend dollar schuldig was .
  Jezus noemde hem 'slecht '[ vers 32 ]

  Kun je zien en begrijpen waarom God onze gebeden niet kan beantwoorden als we handelen zoals deze slechte slaaf door anderen vergeving te weigeren zoals wij vergeving ontvangen hebben ?

  De vergeving die jij hebt ontvangen van de Heer is oneindig veel groter dan elke vergeving die ooit van jou zal worden gevraagd om aan anderen te geven .

  Vergeef om niet  , vergeef zoals jij vergeven bent en dan kun je vertrouwen en in geloof bidden  , en God zal horen en je gebeden beantwoorden .

  Elke dag met Jezus
  Andrew Wommack

 • 22 december 2018

  Hij is Heer over alles !!!

  Dáárom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken bóven alle naam  , ópdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op aarde , en die onder de aarde zijn .
  Fillipenzen 2 : 9 - 10

  In MattheÜS 28 : 18 zei Jezus : "Alle macht is mij gegeven in de hemel én op aarde ". niemand in de geschiedenis heeft ooit het lef gehad om dit te verkondigen ; alleen Jezus . Hij is de Verlosser van de wereld ; dé Heer van hemel en aarde .
  De Heer van hemel en aarde betekent dat Zijn Naam macht en respect afdwingt in de hemel , op aarde en onder de aarde .

  Het is op basis van Zijn Heerschappij en autoriteit dát Hij ons gezonden heeft om discipelen van alle naties te maken ; Om het Evangelie met vrijmoedigheid en kracht te prediken .

  Hij zei in Mattheüs 28 : 19  : "Gaat dan heen  en onderwijst alle volken ...."
  Hij gaf óns de opdracht om Zijn soevereine autoriteit te gebruiken om discipelen te maken .

  De omvang van Zijn autoriteit en grootsheid van Zijn macht wordt onthuld in ons openings vers .
  ALLE DINGEN zijn aan Hem onderworpen .
  De Vader en de Heilige Geest beantwoorden allebei de Naam van Jezus !!!

  Kollossenzen 1 : 19  zegt : "Want het behaagde de Vader dat ín hem [ Jezus ] alle volheid zou wonen . "

  De kerk moet moediger en gedurfder zijn over Jezus . We dienen niet slechts een religieuze leider  , maar één die Heer is van alles .
  Hij heeft alle autoriteit in de hemel , op aarde en onder de aarde .

  Wees dáárom onbeschaamd in uw identiteit in Hem  en spreek vrijmoedig over Hem
  God gaf u Zijn Geest om in u te leven en u te versterken  , zodat u Hem moedig kunt dienen  en het Evangelie met vrijmoedigheid kunt verkondigen .

  Als u wordt gevraagd ergens te bidden of te spreken , wees dan niet geïntimideerd of beschaamd om te spreken of te bidden in de Naam van Jezus .

  Verkondig Zijn Naam vrijmoedig   , omdat u weet wie Hij is ; Hij is de Heer van alles : "Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten  , waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus ; Deze is de Heere van allen " [ Handelingen 10 : 36  ]

  Belijdenis :

  Ik ben gezonden om het Evangelie te prediken aan alle mensen mét het gezag van Jezus Christus  , de gezegende en enige Vorst , de Koning der Koningen  en de Heer der Heren .
  Zijn Naam is een machtig instrument  voor redding , zegeningen , wonderen , tekenen  en verwondering .
  Hij alleen is God  en alle lof en aanbidding waardig voor altijd .

  Amen .

  Chris Oyakhilome

 • 23 december 2018

  Gebruik je tong juist .

  Want wie leven wil liefhebben en goede dagen zien  ,
  die moet zijn tong weerhouden van het kwaad , en zijn lippen
  van het spreken van bedrog .

  1 Petrus 3 : 10

  Het nieuwe jaar begint over enkele dagen en ik ben er zeker van dat u veel te vieren heeft en de Heer dankbaar bent voor het afgelopen jaar .
  Natuurlijk , terwijl anderen vieren en getuigen , zullen er mensen zijn die zich terneergeslagen voelen en zich afvragen waarom hun levens vol pijn en lijden was in het afgelopen jaar  ; ze hopen dat dingen anders zullen zijn in het nieuwe jaar .

  Of u nu wel of niet een fantastisch  bovennatuurlijk 2018 had , toch is er hoop voor de toekomst .
  U zult moeten besluiten dat u een buitengewoon 2019 gaat krijgen  , en Gods Woord laat ons zien hoe .

  Als u niet wilt blijven waar u nu bent , dan is het uw verantwoordelijkheid om dingen te veranderen ; en het hulpmiddel hiervoor zit in uw mond !

  Lees ons openings vers opnieuw  , het zegt dat als u goede dagen gevuld met goede dingen wilt hebben  , dan zult u uw tong op de juiste wijze moeten gebruiken .

  Dus , hoe wilt u dat uw leven het komende jaar zal zijn ?
  Het is helemaal aan u !
  Spreek in overeenstemming met Gods Woord ; in lijn met de ervaringen die u wilt hebben . zo simpel is het .
  Uw leven gaat waar uw woorden gaan ; u reist in de richting van uw woorden . Laat uw spraak daarom juist zijn .
  Spreek geen angst  , onzekerheden  en ongeloof uit , verklaar echter het Woord .

  Beoefen dit  en u zult de zegeningen van het Woord ervaren  ; uw ervaringen zullen overeenkomen met het Woord  en de realiteiten van het Koninkrijk - leven .

  Jezus zei dat u zult hebben wat u zegt  [ Markus 11 : 23 ]
  Terwijl u het nieuwe jaar ingaat  , zal het onderwerpen van uw tong aan het Woord de meest kritieke beslissing voor u zijn !
  Oefen daarom om op de juiste wijze te spreken  , en zie uw leven vervolgens continue voorwaarts en opwaarts gaan !

  Belijdenis ;

  Mijn tong is gezalfd om waarheden te spreken ; waarheden met betrekking tot het Koninkrijk ;
  waarheden van mijn erfenis in Christus !
  Ik zegen de Heer voor een glorieus nieuw jaar , waarin ik buitengewoon voorspoedig zal zijn en triomfantelijk zal zege-vieren door het Woord  en door de Heilige Geest  , in Jezus 'Naam
  Amen .

  Chris Oyakhilome

101 – 125 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6 ... 9  Volgende Plaats reactie