De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

151 – 175 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8  9  Volgende Plaats reactie

 • 26 februari

  Dag lieve Magriet  ❤

 • 6 november

  :-D terug van weggeweest , kan ik het niet laten om hier opnieuw  het een en ander te plaatsen :

  In het dagelijks leven worden we allemaal geconfronteerd met mensen die hun zelfbeheersing verliezen .

  Het is geschreven door Wim Jansen .

  Naar aanleiding van Spreuken  16 : 32

  Een lankmoedig mens overtreft een held  :
  Lankmoedig : niet spoedig verstoord  ,
  veel kunnen verdragen .
  Een mens met grote ruimte
  en rek en soepelheid  ,
  een mens die leeft vanuit bezonkenheid  -
  aan zo'n mens heb je meer
  dan aan een alles - kunner
  en alles - durver .

  En wie zijn geest beheerst  , hem die een stad inneemt :
  Wie heer is over
  zijn geest  , zijn zelf , zijn ik  ,
  getuigt van meer kracht en moed
  dan een veroveraar .
  Het vergt grote inspanning  en wijsheid
  om buiten jezelf te treden
  en jezelf te bezien op afstand  ,
  jezelf toe te spreken ,
  te corrigeren ,
  en vervolgens meester te zijn
  over de krachtige impulsen en driften
  van je ik .
  Wie zover komt is een mens
  van de overtreffende trap .

  Nóg verder is de mens ,
  die zijn wil legt
  in de hand van God .

 • 6 november

  Bedankt voor het delen Margriet mooi. Fijn dat wij als zwakke mens mogen "schuilen" bij De Alerhoogste waar Psalm 91 dan ook over schrijft. Hij is de inspiratiebron van waaruit een wedergeboren kind van Hem eindeloos mag putten Hij geeft ons mogelijkheden te over. Boven bidden boven denken.

 • LINDA978

  6 november

  👍

 • 7 november

  Dat doe [t] je goed !

  Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart ,
  een goede tijding verkwikt het gebeente . Spreuken 15 : 30

  Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart :
  ogen spreken
  meer dan de mond
  Ogen zien  , maar laten
  nog meer zien
  als spiegels van de ziel
  In vriendelijk stralende ogen weerspiegelt zich
  een warm kloppend hart ,
  dat het hart van de ander wil raken
  en blij maken
  Vriendelijke uitstraling
  doet anderen goed ,
  maar ook jezelf !

  Een goede tijding verkwikt het gebeente :
  wat zie je er goed uit ! -
  ids zo'n goede tijding
  Of : het is goed zoals je bent .
  Of : ik heb vertrouwen in je .
  Of : dat heb je goed gedaan .
  En de beste tijding is :
  ik heb je lief .
  Dat gaat als een warme gloed
  door merg en been .
  Het geeft je vleugels zoals
  wanneer je verliefd bent .

  Gods ogen zijn vriendelijk en stralend ,
  Zijn goede tijding is :
  Ik heb je lief .

  Wim Jansen

 • LINDA978

  7 november

  Dank je wel Margriet voor het delen. Miste deze stukjes best wel 😉😊

 • 7 november

  Nog altijd , graach dien :-*

 • 7 november

  Opgestoven standje

  Wie zich meteen kwaad maakt  , begaat dwaasheid .   Spreuken 14 : 17a

  Je zult het maar in je karakter hebben ,
  opvliegend , driftig ,
  het oude woord zegt : toornig .
  Woede kan gezond zijn
  op z'n tijd en plaats ,
  kan bevrijdend werken .
  Het is niet gezond
  al je woede te onderdrukken .
  Ook God is wel eens woedend .

  Maar twee gestalten van de woede
  kunnen ziekmakend zijn  :

  de al te snelle woede,
  wanneer je in een vergadering
  iemand niet kunt overtuigen ,
  of je voelt je aangevallen ,
  bent prikkelbaar of mogelijk ten diepste
  bang voor iets .
  Van zulke woede krijg je meestal spijt .

  En de niet uitgesproken ,
  niet verwerkte woede,
  die wordt tot wrok .
  Wrok tast uiteindelijk
  jóú aan .

  Het is wijs
  om al je woede eerst
  te filteren door Gods Geest .

  Wim Jansen

 • 7 november

  Laat ik er ook eens wat tegenaan gooien ha,ha! ('t is maar Bettie wijsheid hoor!)

  Wees de bewaker van je hart,

  dat bespaart je veel smart.

 • LINDA978

  7 november

  Mooi Bettie, zo is 't maar net😁👍🌼

 • 8 november

  Wie met pek omgaat ....

  Wie met wijzen omgaat  , wordt wijs ,
  maar wie met dwazen verkeert , wordt slecht .      Spreuken 13 : 20

  Wie met wijzen omgaat , wordt wijs  :
  het maakt verschil
  met wie je omgaat .
  Niet uit arrogantie  ,
  maar juist uit nederigheid
  is het wijs
  je gezelschap goed te kiezen .
  Wie verkeert in een klimaat
  van zuiverheid en goedheid ,
  recht en liefde en
  bedachtzaamheid ,
  ademt die sfeer ook in .

  Zo wordt hij zelf doortrokken
  ven wijsheid .

  Maar wie met dwazen verkeert , wordt slecht :
  wie te nadrukkelijk
  dag in dag uit
  in botheid wandelt ,
  alleen maar domme woorden hoort
  en geest van platheid ademt  -
  die wordt ervan doordrongen .
  Hij kent geen kader meer ,
  geen ander richtsnoer,
  geen ander licht
  dan de grauwheid van zijn omgeving .

  De hoogste wijsheid vind je
  in het omgaan met God
  en Zijn wijsheid .

  Wim Jansen .

 • LINDA978

  8 november

  Mooi, nu kan ik een héérlijk fietstochtje maken😁

  Dank je voor het delen, prachtig mooi🌼

 • 9 november

  Geen gedraai alsjeblieft !

  De stilte voor de Heer is het kwade te haten ,
  hoogmoed en trots en boze wandel
  en een mond vol draaierijen haat ik .           Spreuken 8 : 13

  De stilte voor de Heer is het kwade te haten   :
  Leven vanuit de verwondering
  en de stilte voor de Eeuwige
  brengt je in scheiding  :
  Je kunt het kwaad niet meer verdragen
  In de vrede met God
  sta je meteen op voet van oorlog
  met onrecht , haat en leugen .
  Het is niet vrijblijvend ,
  je kunt niet anders dan kiezen
  en het kwaad resoluut afzweren .

  Hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik .
  een hele mond vol zaken
  waarvan de wereld vol is :
  arrogantie , machtstreven , gewichtig doen ,
  misbruik en andere rottigheid ,
  maar vooral ook gedraai ,
  omdraaien van feiiten ,
  en om de hete brij heen draaien .
  Ieder mens heeft zijn portie haat ,
  laten we dat dan maar gebruiken
  om al deze dingen te verafschuwen .

  Het is niet altijd vrede ,
  wat de stilte voor de Heer bewerkt :
  soms moet je haten.

  Wim Jansen

 • 9 november

  Duidelijke taal! Bedankt voor het delen Margriet.

  =====================================

  Zie ik in de spiegel

  bemerk ik onvolkomenheid

  en zie ik op mijn eindigheid.

  Zie ik mezelf met geestelijke ogen

  mag ik op het Eeuwige hopen ..en..

  WETEN bij HEM wordt ALLES

                                         NIEUW!

  =============================

  Gezegende dag allemaal! groet Bettie

  9 november gewijzigd door BETTIE628

 • 10 november

  Leeg

  Door te denken , te hopen , te geloven
  komen mensen een groot verdriet te boven ,

  maar het lieve leven kan ons niet verwarmen ,
  met lege hoofden , lege harten  , lege armen

  Toon Hermans  

 • 11 november

  Roger

  Roger is ergens wat gesloten ,
  laatst zei al  iemand depressief .
  Misschien es nooit zijn neus gestoten
  maar hij is zeker niet naïef

  Roger is anders dan de anderen .
  Mocht u hem treffen onverhoopt ,
  Je ziet Roger acuut veranderen
  zodra zijn meisje naast 'm loopt .

  Hij wordt ineens een and're kerel ,
  hij krijgt ineens een andere snuit
  en dan fluit ie als een merel
  dan praat ie honderduit .

  Zo kan het in het leven lopen ,
  zo heft het een het and're op .
  Maar maken wij de noot niet open ,
  blijft het een nootje in de dop ..

  Toon Hermans

 • 12 november

  God is mij zo genadig

  Na zoveel jaar van somberheid
  is vreugde zo weldadig
  dat ik niet anders zeggen kan
  dan : God is mij genadig.

  Na zoveel jaren ziekte is
  gezondheid zo weldadig
  dat ik alleen maar zeggen kan :
  God is mij zeer genadig .

  Na zoveel jaar van duisternis
  ben ik van licht verzadigd
  en zingt het  , juicht het in mijn  hart :
  God is mij zó genadig !

 • 13 november

  De mogelijkheid bestaat,

  dat ik eens "heel probaat"

  kan leren van de ander.

  Wanneer ik dat dan "poog",

  rust op mij GOD's oog

         ..en..

  is het geen verwondering

  dat ik door HEM verander.

  Zo ondervond de geest

         dan vreugden

         .      en.

  schepselen die zich verheugden

  ==========================

  Liefs Bettie

  13 november gewijzigd door BETTIE628

 • LINDA978

  13 november

  Mooi dames😁

 • FRANCISCA289

  13 november

  heb hem verplaatst, hoorde in het andere topic, gedichten :-) sorryyyyyy

  13 november gewijzigd door FRANCISCA289

 • 14 november

  "Talloze mensen zijn kwaad zonder reden  ; een groot aantal is kwaad met reden ;
  er zijn maar weinig mensen die niet kwaad worden
  terwijl ze daar een reden voor hebben "

  Pas als u uw ware gevoelens kunt herkennen en accepteren , bent u er klaar voor om alternatieven
  te zoeken voor de reacties die u tal van jaren  heeft aangeleerd .

  Uit : Vergeven
  Wijsheid van over de hele wereld .
  verzameld door Gillian Stokes

 • 15 november

  Totaliteit kan niet minder worden .

  "Maar weest minzaam en hartelijk jegens elkander;
  vergeeft elkander ,
  gelijk ook God u in Christus
  vergiffenis heeft geschonken "

  Efeziërs 6 ;32

  Als u kunt vergeven  , kunt u ook de liefde en de totaliteit die er altijd al waren omhelzen .
  U bent eerder bereid om op vertrouwen  en hoop te gokken
  dan op angst en wanhoop .
  Al doende zal de pijn die u droeg minder worden .

  Besef dat u even waardevol bent als ieder ander  en evenveel  liefde en geluk verdient .
  U bent veel meer dan een optelsom van uw angsten  , fouten , of gebrek aan zelfvertrouwen .

  U kunt compleet zijn zonder afbetalingen te ontvangen op de schulden die u in uw leven opgebouwd heeft . Slechte ervaringen overkomen ons ons hele leven .

  We zijn constant omgeven en ondergedompeld in liefde  ,
  hoewel we er voor gekozen hebben iets anders te geloven .

  Als we ons gezicht van het licht afgewend hebben , hebben we ieder moment de keuze om ons er weer naar te richten .

  Het licht zelf was nooit minder .

 • 15 november

  De niet - vergevingsgezinde geest is vol angst , en geeft liefde niet de ruimte om zichzelf te zijn ;
  Er is geen plaats waar hij in vrede zijn vleugels kan spreiden en zich boven het tumult van de wereld kan verheffen .

  De niet - vergevingsgezinde geest is verdrietig , zonder de hoop op respijt of bevrijding van pijn
  Hij lijdt en wacht af in ellende  , staart in de duisternis zonder te zien  , en heeft toch weet van het gevaar dat op de loer ligt .

  De niet - vergevingsgezinde geest wordt verscheurd door twijfel  , is verward over zichzelf
  en alles wat hij ziet ; bang , kwaad , zwak en opgejaagd  , bang om verder te gaan  , bang om te blijven  , bang om te slapen of wakker te worden  , bang voor geluid , en toch banger voor stilte ; doodsbang voor duisternis  ,
  toch veel angstiger voor licht .

  Foundation For Inner Peace

 • 15 november

  Zo te lezen lijdt "de niet vergevingsgezinde geest" zelf het meest. Nare en gruwelijke taferelen gaan er tegenwoordig steeds vaker spelen, aangezien juiste begeleiding te gering aanwezig is. Dagelijks wordt de maatschappij "door gefrusteerde schepselen, die de vrezelijkste dingen uithalen" opgeschrikt.  

  15 november gewijzigd door BETTIE628

 • 15 november

  Klopt Bettie , je hebt jezelf ermee te pakken .

151 – 175 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8  9  Volgende Plaats reactie