De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

176 – 193 van 193    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8Plaats reactie

 • 19 november

  Aandacht voor één ding ;

  Zoek éérst het Koninkrijk van God .

  Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan :
  Een koopman die schone paar'len zoekt ;

  dewelke hebbende een parel van grote waarde gevonden  ,
  ging heen , verkocht alles wat hij had  , en kocht dezelve
  Matteüs 13 : 45 _ 46

  Een vroegere filisoof heeft eens gezegd :

  Als de zonnestralen door een vergrootglas gebundeld worden  en op één plaats samenvallen ,
  veroorzaken die brand;
  zó zullen ook onze gedachten
  als die op één voorwerp geconcentreerd worden ,
  ons hart verwarmen
  en tenslotte de waarheid daarin branden !

  Er zijn vele lichtstralen , maar zij zijn verspreid .
  Er valt maar een beetje licht op veel dingen ,
  terwijl wat we nodig hebben een grote waarheid is  , waarop zoveel licht valt
  dat die in ons hart gebrand wordt  , zodat de ziel  in vuur en vlam komt te staan .

  Dit is een gebrek in veel levens :
  ze verdelen hun aandacht over tal van dingen  , terwijl ze  , als ze slechts aandacht aan
  één ding zouden besteden , een veel rijker leven zouden hebben  ,
  in het heden bekend zouden zijn
  en in de toekomst geëerd zouden worden .

  Charles Haddon Spurgeon

 • 19 november

  Dit doet mij aan het bekende kinderliedje denken namelijk aan deze:

  =================================

  Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,

  dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

  Laat ons dan in 't duister een helder lichtje zijn,

  Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

  ==================================

  Als de mens zich bewust zou zijn van de

  beperkte mogelijkheden e/o inbreng "in 't

  geheel" zou het kunnen lukken. Helaas

  blijkt telkens weer "niemand uitgezondert"

  dat wij mensen vaak hoogschattend over

  eigen capaciteiten .en. te geringschattend

  e/o te weinig nadenken e/o stilstaan bij

  God's capaciteiten. Zo missen we nog weleens

  wat waardevols.

 • 22 november

  Ruzie in de tent

  Haat verwekt krakelen ,
  maar liefde bedekt alle overtredingen .     Spreuken 10 - 12

  Haat verwekt krakelen :
  kralelen - mooi oud woord voor :
  kijven , luidruchtig ruziemaken .

  Kinderen doen het soms onder elkaar ,
  maar ook de ouders ....
  Kapot kunnen mensen eraan gaan ,
  aan gekrakeel dat hun leven beheerst .

  Toch is gekrakeel niet meer dan de vrucht
  van een plant  , die innerlijk groeit :
  haat .

  Haat zaait zich ongemerkt  en onbewust uit ,
  een sluipend proces ,
  en uiteindelijk verwoesting .

  Maar liefde bedekt alle overtredingen :
  waar haat genadeloos
  andermans tekortkomingen blootlegt ,

  daar doet de liefde
  aan  Yom Kippoer : Grote verzoendag .

  Dag van alle bedekking .

  Als we elkaars ontsporingen onthouden  -
  Wie zal bestaan ?

  Wie in zijn innerlijk de liefde bewaart
  die dekt de krakelen toe
  in gezin , in werk  en vergaderingen .

  Wie eenmaal de liefde van God kent
  kan er niet meer tegen ,
  tegen ruzie .

  Wim Jansen

 • 24 november

  Tussen jou en de ander

  Probeer eens

  vanachter een dikke glasruit
  met iemand een goed gesprek te voeren
  dan zul je begrijpen hoe vreselijk dat is
  om tussen jou en de ander
  een barriëre van egoïsme te voelen .

  Probeer eens

  roepend tegn de stormwind in
  iemands aandacht te trekken
  dan zul je merken hoe afschuwelijk het is
  om tussen jou en de ander
  te weten daar er geen sprake is van gehoorbereik .

  Probeer eens

  in een menigte van vreemde mensen
  een vertrouwd gezicht te zoeken
  dan zul je ervaren hoe pijnlijk het is
  om tussen jou en de ander
  de muur van eenzaamheid te zien groeien .

  A,C,B.

 • 25 november

  Lekker roddelen

  De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen ;
  zij glijden immers af naar schuilhoeken  van het hart . Spreuken 18 : 8

  De woorden van de lasteraar zijn áls lekkernijen :
  tjonge , wat is het lekker
  te roddelen
  en te luisteren naar roddel  !
  Dat gaat erin als koek .
  En het gaat er weer uit
  als zoete broodjes over de toonbank .

  Mensen hebben plezier
  in kwade geruchten over iemand anders ,
  misschien omdat ze menen
  er zelf in te groeien .
  Woorden die scoren
  over de rug van een ander .

  Zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart :
  laster glijdt naar binnen
  als een hapklare brok .
  Iemand afkraken
  is een eitje .

  Maar het glijdt veel dieper

  dan wij zelf beseffen :
  het zakt naar beneden
  en wordt opgeslagen
  in ons onderbewustte .

  En daar ,
  in verborgen spleten en kieren
  van onze geest
  leeft het beschadigde beeld voort
  van een naaste .

  Wim Jansen

 • 26 november

  Een Woord...

  Iemand is blij als hij het passende woorden vindt, het
  juiste woord op het juiste moment is een weldaad .
  Spreuken 15 : 23

  Een woord , het lijkt zo alledaags ...
  Maar 't breekt de wereld voor je open ,
  omdat het anderen confronteert
  met wat je denkrt en durft te hopen .
  Het is de tolk van wat je voelt ,
  van wat je wilt . Want elk verlangen
  dat in je hart geboren wordt
  laat zich als 't moet in woorden vangen .

  Een woord .... het schept de mogelijkheid
  je medemens bewust te vinden .
  Terwijl het daarentegen ook
  relaties duurzaam kan ontbinden .
  Soms draagt je woord een leugen mee .
  Dan blijft de zin ervan verduisterd.
  Maar vaak ook wordt het uitgehold ,
  verkracht of jammerlijk ontluisterd .

  Een woord .... je voelt je wel eens bang
  om alles wat het uit kan richten .
  Het blijft je daarom levenslang
  tot echtheid en tot trouw verplichten .
  Want slechtsje leven kan zo'n woord
  betekenis en inhoud geven .
  En God alleen brengt door zijn Geest
  al wat je zegt of schrijft tot leven .

  Een woord ... nee , 't is niet alledaags .
  Maar 't zal je pas verrijken
  wanneer je God bij voorbaat vraagt
  het naar Zijn oogmerk te berijken .
  Dan wordt het een instrument
  dat je bezield mag gaan hanteren
  om op de plaats die God je gaf
  een stukje hemel te creëren .

  Truus van der Roest

 • 28 november

  Op een dag zal het licht je opensplijten ,
  ook al is je leven nu een kooi .
  Want goddelijkzaad , de bekroning van het lot<
  is in het verborgene gezaaid
  op een oude vruchtbare vlakte ,
  waarvan jij de erfgenaam bent .

  Hafiz

 • 30 november

  Gods trouw ...in de praktijk

  Hij troost ons in welke moeilijkheid ook ;
  en wil dat we met de troost die wij van Hem ontvangen  ,
  zelf anderen in al hun moeilijkheden troosten  .

  2 Korinthe 1 : 4

  Dat God aan mensen trouw wil zijn
  lijkt vaak zo'n achterhaald gegeven .
  Toch laat Hij je letterlijk
  zijn tegenwoordigheid beleven .

  Dan geeft Hij je een medemens
  aan wie je je weer op kantrekken ,
  door wie jeje begrepen voelt
  en die je hoop weer weet te wekken .

  Dan kom je door een enkel woord
  Gods aandacht heel persoonlijk tegen
  en wordt een handdruk  , een gebaar
  je onverwachts tot troost en zegen .

  De last waaraan je haast bezweek ,
  begint wat minder zwaar te lijken .
  Je vind weer moed om voort te gaan ,
  je durft opnieuw vooruit te kijken ...

  Want waar een mens belangeloos
  de handen naar je uit komt steken
  daar is Gods liefde aan het werk
  en staat je leven in het teken
  van Zijn onmetelijke trouw ,
  die tastbaar aan je wordt bewezen .
  Zolang je dat voor ogen houdt ,
  hoef je de toekomst niet te vrezen .

  Truus van der Roest

  30 november gewijzigd door MARGRIET124

 • 30 november

  Gehoorzaamheid  [ blijvend gehoor geven aan Zijn Woord ]

  Gehoorzaamheid is beter dan offers
  1 Samuël 15 : 22 b

  Gehoorzaamheid ? Is dat het hoogste ?
  Zet God je werkelijk onder dwang ?
  Heb jij dus zelf niets in te brengen
  en is jouw wil niet van belang ?

  Hij weet toch dat je Hem wilt dienen
  en zelfs de weg van 't kruis wilt gaan ?
  Het mooiste dat je hebt te geven
  bied je Hem als offer aan ?

  Of ....weet Hij het misschien toch beter
  hoe jij Hem door je christen zijn
  het beste hier op aard kunt volgen ?

  Hij kent toch immers het terrein
  waar je persoonlijke talente
  nauwkeuri passen in Zijn plan

  En je geloofsgerichte denken
  zich onbeperkt ontplooien kan .
  Niet altijd is Zijn wenk je duidelijk ,
  soms maakt Zijn wil je bang .

  Dan lijkt het net alsof Zijn schema
  niet aansluit bij jou dadendrang
  Maar als je leeft naar eigen inzicht
  dan sta je zovaak in de mist

  En dan ontdek je bij herhaling
  dat je je in de weg vergist .
  Gehoorzaamheid ? Het is een kwestie
  van Godsvertrouwen tot en met .

  Maar 't garandeert je wel een leven
  waarop Hij zelf zijn stempel zet ,
  omdat je metterdaad beantwoordt
  aan de tendens van je bestaan .
  Je krijgt als mens pas werk'lijk waarde
  als God met jou  zijn gang kan gaan .

  Truus van der Roest

 • 3 december

  Op vleugels van vertrouwen .

  Zo wil ik zijn
  een vogel
  gedragen door de adem
  van Gods Woord
  ik weet
  asl ik Hem aanroep
  dan tilt Hij op
  en hoort .

  Adri Visser

 • 7 december

  Omdat U liefde bent,
  daarom .....

  'Geliefde broeders en zusters  , laten wij elkaar liefhebben ,
  want liefde komt uit God voort !

  Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God !
  Wie niet liefheeft kent God niet ,
  want God is liefde.'Johannes.

  'Ons resten geloof , hoop en liefde , deze drie ,
  maar de grootste daarvan is de liefde .'Paulus

  Punt uit  !!!
  En hiermee is alles gezegd .
  Elke naam van God  is gebaseerd op de volheid van zijn karakter .

  Hij kan alleen maar zijn , wie Hij werkelijk is .
  Dus , als Hij trouw is , dan kan Hij dat alleen maar zijn in liefde , in heiligheid , in kracht , in ál het goede.

  De reden echter dat Hij ons zijn volheid  uitgegoten heeft over ons , komt voort uit liefde .

  In Johannes 13 : 1 lezen we dat Jezus in zijn liefde voor de mensen die Hem toebehoorden ,
  tot het uiterste is gegaan .

  Liefde blijft , ook als we straks geen geloof of hoop meer nodig hebben  , omdat we dan van aangezicht tot aangezicht zien .

  Liefde was het begin waarmee de schepping begon . God wilde kinderen  , Hij wilde liefde delen met de mensen op aarde

  Liefde blijft eeuwig , ook wanneer Gods woonplaats onder de mensen zal zijn en alles volmaakt is .

  Onze liefde is nog beperkt , maar is wel de hoogte weg  , waar we naar moeten streven .

  Straks , als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn , zullen we alles in volmaaktheid beleven  , maar Gods liefde is nu al volmaakt .

  En met die volmaakte liefde - grotere liefde bestaat er niet  heeft Hij ons lief Romeinen 5 : 8

  We hebben een eeuwig leven nodig om deze waarheid te bevatten .

  Maar elke dag , ook vandaag  , hebben we gelegenheid  om God te danken voor zijn liefde .

  Danken in woorden  , maar misschien nog veel meer in onze hele levensstijl .

  Leven als mensen die geliefd zijn  , en die die liefde ook zelf weer door willen geven .

  Als wij , als volgelingen van Christus , één zijn in onze liefde voor elkaar  ,
  dan zal de wereld begrijpen dat de Vader  zijn Zoon heeft gezonden  uit liefde . Johannes 17 : 23 .

  In Johannes 15 : 9 - 13 verwoordt Jezus het als volgt :

  'Ik heb jullie liefgehad  , zoals de Vader mij heeft liefgehad .
  Blijf in mijn liefde  ;
  je blijft in mijn liefde als je mijn geboden houdt  , zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb  en in zijn liefde blijf .

  Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven !!! dan zal je vreugde volkomen zijn .

  Mijn gebod is : Dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad .
  Er is geen grotere liefde dan je leven te geven  voor je vrienden .'

  Niemand heeft meer recht dan Jezus zelf om deze woorden uit te spreken . Hij heeft zichzelf voor ons , voor jou gegeven  , nog voordat   je Hem kende .

  Als dát geen liefde is !

  Corrie Oosterhuis

 • 8 december

  Denk eens na over de woorden van Charles Spurgeon , de bekende Engelse prediker van een eeuw geleden :

  Geef jezelf aan de kerk . Jullie die leden zijn van de kerk hebben haar niet volmaakt bevolmaakt bevonden , en ik hoop dat je daar bijna blij om bent .

  Als ik me nooit bij een kerk had aangesloten tot ik er een gevonden had die volmaakt was , had ik me bij geen enkele kerk aangesloten ! En als ik er al een gevonden had , zou ik haar hebben bedorven op het moment dat ik me erbij aansloot .

  Want nadat ik er lid van was geworden , zou het geen volmaakte kerk meer zijn geweest . Maar hoe onvolmaakt ze ook is , we kennen op aarde geen kostbaarder plaats .
  En een ieder die zich in de eerste plaats aan de Heer heeft gegeven , zou zichzelf ook zo snel mogelijk aan het volk van de Heer moeten geven .
  Hoe zou er anders een kerk op aarde kunnen zijn ?
  Als het voor iemand goed is om geen lid van de kerk te worden  , is het voor iedereen goed .
  En dan zou het getuigenis van God in deze wereld verloren zijn gegaan .

  Zoals ik al zei , is de kerk onvolmaakt . Maar dat is geen reden je er niet bij aan te sluiten  , als je bij de Heer hoort .
  En ook hoef je je niet door je eigen fouten te laten weerhouden , want de kerk is geen instituut voor volmaakte mensen , maar een heiligdom
  voor zondaren die door genade zijn gered .

  En hoewel ze gered zijn , zijn het nog steeds zondaren  , die alle hulp kunnen gebruiken die ze maar kunnen putten uit het meeleven en de begeleiding van hun medegelovigen .

  De kerk is de kweekplaats , waar Gods zwakke kinderen worden gevoed en gesterkt .
  Het is de schaapskooi voor de kudde van Christus  - de woning voor Zijn huisgezin .'

  Als je jezelf aan de Heer hebt gegeven  , geef jezelf dan vervolgens aan zijn volk  , zodat je samen met hen een getuige van Christus zult zijn .
  Hier zien we dan een bepaalde groep mensen die  , met al hun gebreken  , de ware volgelingen van Christus .'

  Het is alsof je zou zeggen : 'Als de wereld in twee partijen wordt opgedeeld  , sta ik aan de kant van koning Jezus .
  En onder Zijn banier zal ik vechten  , als één van hen die getuigen van de door God geopenbaarde waarheid van God .

  De kerk is het unieke eigendom van de Heer .
  Wat een voorrecht dat we daarvan  deel mogen uitmaken  !

  8 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 8 december

  Mooi en waar Margriet.

  Zolang ik in de kerk zit zal de kerk niet volmaakt zijn, want ik ben het niet.

  Als we er maar naar streven om elke dag meer op Hem te gaan lijken. En als we dat een beetje doen, is dat pure genade.

 • 9 december

  En....zou de wereld er ook héél anders uit gaan zien...🌻🌻🌻

  9 december gewijzigd door BEGRIPVOL613

 • 9 december

  Hoop

  Heer ,

  durven wij nog hardop dromen
  van wat het worden gaat ,
  waar moord en doodslag
  aan de orde zijn
  breekt daar nog ooit een morgen aan
  van vriendschap en geluk ,
  waar Kaïn dagelijks zijn Abel vindt
  en hem verslaat ;
  zal daar een stad van liefde zijn
  van vrijheid; van geborgenheid  , van vreugde ?

  God , help ons

  de hoop niet te verliezen
  en moedig bezig te blijven
  met wat onze hand kan doen ,
  hulp verlenen , vrede stichten .

  Laat die gezindheid bij ons zijn
  die ook bij Christus Jezus was -
  Hij heeft ons lief tot het einde
  door schuld en verschrikking heen ,
  Hij geeft ons goed vertrouwen ,
  een lofprijzing , een lied ;
  in ons geschonden bestaan
  belijden wij Hem als Heer,
  de Heelmaker  , de man van vrede .

  Jaap Zijlstra

 • Dinsdag om 7:57 uur

  Plus

  Hoe verwerk je tegenslagen in je leven ?
  Hoe til je de last die je te dragen krijgt ?

  Ronald Reagan bleek , jaren geleden  , ziek te zijn .
  Wat zei hij ?
  'Ik ben gezond , alleen iets in mij heeft kanker .'

  Ik ken een jongeman die een dwarslaesie heeft.
  Hij kreeg een ongeluk en zit nu voor zijn leven
  in een rolstoel .
  Wat zei hij ?
  'Ik ben niet gehandicapt  , ik kan alleen niet lopen .'

  Hoe komen mensen toch aan zo'n instelling ?
  Dat weet ik niet precies .
  Het heeft met je karakter te maken , denk ik .
  En met je geloof .

  Maar hoe dan ook  , ik neem mijn pet af
  voor mensen die zo denken en praten .
  Ik weet best : je bent niet altijd in de stemming om je
  eigen problemen in het licht te zien .
  Een mens zit ook wel eens bij de pakken neer ,
  schreeuwend , grienend  , jankend .
  Maar gezgend ben je  , als je dan toch weer de moed krijgt
  om op te krabbelen en
  een streepje door je eigen minnetjes te zetten ,
  zodat het warempel zelf plusjes worden ...

  Plusjes
  U ziet er meer een kruisje in ?
  Ja , dat kan ik niet ontkennen .
  Twwe van die streepjes , dwars doorelkaar , die
  vormen een kruisje .
  U hebt gelijk .
  Maar waarom zou je nu niet eens met ándere ogen naar
  dat kruisje gaan kijken ?
  Waarom zou een kruisje ook geen plusje kunnen zijn ?

  Nu valt u mij natuurlijk onmiddelijk in de rede ; dat kan
  je zo niet zeggen !  Dat is teveel gevraagd . Je moest eens weten
  wat het betekent om ....
  Stil maar , ik weet er wel iets van .
  Ik zal niet al te gemakkelijk over plusjes praten en ik wil
  ook helemaal niet recht praten wat eens voorgoed  krom getrokken is .
  Maar toch ....

  Weet u hoe zo'n levensminnetje  in een levensplusje veranderen kan ?
  Als je dat horizontale streepje  doorkruist wordt
  door een verticaal lijntje .

  Een lijntje van boven naar benden .
  Zeker  , soms heb je het gevoel dat God je leven doorstreept .
  Soms heb je het gevoel dat Hij van jouw rechte levenspad
  een kruisweg maakt .
  Maar zou het misschien kunnen zijn dat je er ook iets
  positiefs mee kunt bereiken ?

  André . F . Troost

 • Vrijdag om 13:53 uur

  Geluk : jouw bestemming

  Geluk is .... een brede glimlach op het gezicht van een jarig kind  , dat in het middelpunt van de belangstelling staat als hij de klas binnenkomt . Met een mand vol lekkers in zijn armen en zijn vriendjes vlak achter zich , op wie het geluk afstraalt .

  Geluk is ..... een groep juichende supporters op de tribune  , gesminkt en opgedoft in de kleuren van hun voetbalclub , die elkaar lachend  toeschreeuwen , op de schouders slaan  en omhelzen als hun team heeft gescoord

  Geluk is ..... een stralend stel dat elkaar verliefde in de ogen kijkt op de mooiste dag van hun leven  , terwijl ze elkanmders hand stevig vasthouden en in het bijzijn van vrienden en familie elkaar het ja - woord geven .

  De kern van geluk is : degene willen zijn die je bent . [ Erasmus ]

  Je bent gelukkig als je tot je recht komt .

  Je bent gelukkig als je in harmonie staat met jezelf en je omgeving .

  Je bent gelukkig als je dankbaar kunt zijn voor de capaciteiten die jou zijn toevertrouwd .

 • Vrijdag om 15:01 uur

  :-D Deze is té leuk ... even voor de dames die gepost hebben dat ze een nieuwe bril aanschaffen :-D en alle anderen die een bril nodig hebben :-D

  Kortzichtig of verziend

  Langzaam maar zeker nadert het moment waarop je kinderen zeggen : " Pa , Ma zou je niet eens een bril aanschaffen ?"
  Je lacht er wat om , maar geloof me , je houdt het niet vol , als je in de auto op de rijksweg de enorme letters op de afslagborden nog niet eens kunt lezen terwijl de kinderen de kleine letters van reclame daarnaast al hebben ontcijferd ....

  De opticien bevestigt een bang vermoeden .
  "U hebt nog maar de helft van uw gezichts vermogen ! "
  Dat klinkt alsof je al bijna stekeblind bent .

  Nu is dat gelukkig niet het geval  , maar aan een bril blijkt toch niet te  ontkomen .
  Haarscherp wijzen de metingen het uit : "U hebt een zogenaamde verte -  bril nodig .
  Dichtbij kunt u prima zien , maar op afstand ziet u veel minder dan mogelijk is .

  Je geeft je gewonnen .
  Eigenlijk had je zelf ook al gedacht : wat worden die onderschriften op de televisie toch onduidelijk en slecht leesbaar , waarom gebruiken ze daar geen andere letters voor ?
  Maar dat is goedbeschouwd natuurlijk allemaal maar kletspraat .
  Je bent zelf de oorzaak van je ingespannen turen.
  Je bent zelf de bronvan onnodige vermoeidheid.Het komt gewoon door je eigen slechte ogen , dat je zoveel energie verliest om goed zicht te hebben voor wat er om je heen gebeurt .

  Kortom je bent toe aan een bril .


  God geeft mensen een bril ...
  Hij meet onze ogen op .
  Slechte ogen mijnheer !
  U hebt een beperkt gezichtsvermogen mevrouw !

  Zeker u ziet nog wel zo'n beetje wat er om u heen gebeurt  , maar als u op een afstand moet kijken ,
  dan wordt het moeilijker , dan verliest u heel wat uit het zicht !
  Het zal u wel moeite kosten om het belang te zien van wat iets verder bij u vandaan ligt .
  U kijkt waarschijnlijk niet verder dan uw dorp of stad groot is .
  U ziet waarschijnlijk heel wazig wat er buiten europa aan de hand is  , in Afrika en Azië.
  U hebt er zeker moeite mee om verder te kijken dan vandaag .
  U zult wel zo'n beetje kunnen bekijken hoe het er heden met u voorstaat  , maar hoe het in de toekomst met u zal gaan  , daar hebt u geen kijk op .
  Dat wilt u maar afwachten ....

  Pinksteren .
  God geeft mensen een bril  .
  De Geest geeft ons een verrassend vergezicht .
  Zeker  , met onze aardse ogen komen we een eind .
  Maar het zicht blijft beperkt .
  De Geest opend onze ogen voor wat in de komende tijden zal gebeuren .
  Nee , je krijgt geen gedetailleerd draaiboek in handen . Veel blijft geheim . Maar het belangrijkste kun je onderscheiden  :
  De wederkomst van onze Heiland  , een neiuwe hemel en een nieuwe aarde .

  En dat  in de verte al te zien  , dat geeft een enorme energie om hier en nu te doen wat je hand vindt om te doen .
  Juist dat toekomst perspectief geeft ons ook een beter zicht voor de nood in de wereld .
  Je ziet ook over de grenzen van je eigen leventje heen /
  Je ziet over de grenzen van je eigen  land en werelddeel heen .

  Pinksteren .

  Hebt u ook wel eens het gevoel dat uw gezichtsvermogen wat beperkt is geworden en dat u niet meer goed kunt onderscheiden waar het op aan komt?
  Vraag eens een meting aan .
  Nee , leuk is zoiets niet .
  Misschien schrikt u ervan . Misschien schrikt u van uzelf . Ben ik zo kortzichtig ?

  Je hebt van die mensen die niet om een bril vragen  , omdat ze menen zelf nog scherp genoeg te kunnen zien .......
  Overslechtziendheid gesproken  !

  Pinksteren .

  Hoe je aan zo'n bril komt ?

  Jezus zei : "Indien dan gioj  , hoewel gij slecht zijt , goede gaven weet te geven aan uw kinderen  ,
  hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen ,
  die Hem daarom bidden ? "

  André . F . Troost

176 – 193 van 193    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8Plaats reactie